Trang chủTHỦ TỤC VISA ANH QUỐC

Hồ sơ nhân thân:

-  Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự định vào Anh) ;

-  Tất cả các hộ chiếu cũ (nếu có) ;

-  2 ảnh 4*6cm, nền trắng, mới chụp trong vòng 3 tháng;

- Tờ khai xin visa Anh

- Sao y Sổ hộ khẩu gia đình;

- Sao y Giấy đăng ký kết hôn (nếu có) ;

- Sao y Giấy khai sinh của con (nếu đã có con) ;

- Thư chấp thuận của cả bố và mẹ có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu người xin dưới 18 tuổi không đi cùng bố mẹ) ;

Chứng minh nghề nghiệp:

Nếu là cán bộ, nhân viên:

- Sao y Hợp đồng lao động/Quyết định tuyển dụng/Quyết định bổ nhiệm/Quyết định tăng lương;